PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI „VIVOZEBRA GIVEAWAY – Nano File”

1. SPLOŠNE DOLOČBE Organizator nagradne igre je podjetje VIVOVITA D.O.O., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana Dobrunje, matična številka 6597653000, davčna številka SI 76689492 (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka na Facebook strani Vivozebra, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni kakorkoli povezano s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija NANO FILE steklenih pilic za nohte.

 2. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI Nagradna igra velja od 16.09.2020 do 23.09.2020 (do 23:59 ure) in v njej lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre, ki so objavljena na Facebook strani Vivozebra. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, starejše od 18 let in so registrirane v socialno omrežje Facebook. Sodelujejo tako, da všečkajo objavo, objavijo komentar z označitvijo dveh oseb pod objavo te nagradne igre na Facebook strani Vivozebra, dne 16.09.2020 (najkasneje do 23.09.2020 do 23:59 ure). V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar se upošteva le en komentar. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči pa sami nosijo vse stroške sodelovanja kot so npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, itd. Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu. Organizator je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre svoje sodelovanje prekliče.

 3. NAGRADA Organizator bo podelil 1 nagrado: 3x Nano file stekleno pilico za nohte. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu. Nagrada bo podeljena po žrebanju v najkrajšem možnem času.

 4. ŽREBANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV Žrebanje bo potekalo dne, 24.09.2020 in ne bo javno, izvedeno bo v prostorih organizatorja nagradne igre v prisotnosti 3-članske komisije. V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori napisani v komentar nagradne igre objavljene na Facebook strani Vivozebra, dne 16.09.2020 (najkasneje do 23.09.2020 do 23:59 ure). Med vsemi se bo izbralo 1 osebo, ki je izpolnila vse pogoje sodelovanja. Nagrajenci bodo obveščeni preko svojega Facebook profila po žrebanju. Njihovo ime bo objavljeno na Facebook strani Vivozebra. Nagrajenec bo moral za prejem nagrade v roku 72 ur posredovali svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko) v zasebno sporočilo Facebook strani Vivozebra. V kolikor nagrajenec tega ne naredi, se mu dokončno odvzame pravica do te nagrade. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 in Izjavo o varstvu podatkov podjetja Vivovita d.o.o., ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju posredovati vse potrebne podatke, v kolikor je za nagrado potrebno plačilo akontacije dohodnine. Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrad nosi organizator. Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator in ne Facebook. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. Namen obdelave osebnih podatkov je izključno za podelitev nagrad in bodo najkasneje 3 mesece po poteku nagradne igre izbrisani. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek).

 6. OSTALE DOLOČBE S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook strani Vivozebra.

 Kontaktni podatki organizatorja:

VivoVita d.o.o.
Litijska cesta 259
1261 Ljubljana Dobrunje
Tel: 030 314 431
E-Mail: [email protected]

Ljubljana, 10.09.2020